Teknologföreningen

Jag kom till TF för att ha roligt och umgås med likasinnade. Jag fick intellektuellt tuggmotstånd och lärdomar för livet. Men vad jag inte förstod förrän långt senare var att TF gav mig det nätverk som jag skulle bygga min karriär på.

Jubileumsmodulen

  1. TF danar företagsledaren 04.03.2022
    Aalto utbildar diplomingenjören, TF danar medborgaren. Ungefär så tänkte Teknologföreningens grundare Nils Jonathan Wenell för 150 år sedan, om en sentida teknolog tillåts modernisera citatet ett snäpp. Utan att ifrågasätta grundarens vision vill jag komplettera grundtanken: TF skapar även fundamentet för medlemmens yrkeskarriär.

Teknologföreningens nya hus (och penninginsamling)

  1. TF samlar in pengar – även av dig! (https://tfif.fi/tf-samlar-in-pengar-aven-av-dig/) 16.09.2022
    Ibland kan man missbruka sina privilegier, i varje fall om ändamålet är gott. Mitt privilegium är att få skriva spalter för TFiF, och ändamålet är Teknologföreningens penninginsamling för sitt nya hus i Otnäs. Och mitt missbruk är att väcka ditt intresse, klämma på ditt samvete och be dig lätta på din penningpung eller ditt aktieinnehav.