etikmysqlmariadb

TF danar företagsledaren

Aalto utbildar diplomingenjören, TF danar medborgaren. Ungefär så tänkte Teknologföreningens grundare Nils Jonathan Wenell för 150 år sedan, om en sentida teknolog tillåts modernisera citatet ett snäpp.

Utan att ifrågasätta grundarens vision vill jag komplettera grundtanken: TF skapar även fundamentet för medlemmens yrkeskarriär. Jag kom till TF för att ha roligt och umgås med likasinnade. Jag fick intellektuellt tuggmotstånd och lärdomar för livet.

Men vad jag inte förstod förrän långt senare var att TF gav mig det nätverk som jag skulle bygga min karriär på.

TF danar företagsledaren. Entreprenören, direktören, grundaren, experten. Modeorden har varierat under de senaste 150 åren; det gemensamma är att TF byggt upp både karaktären, kunskapsbasen och nätverket.

Den värdegrund jag ser TF förkroppsliga är inte elitistisk i negativ bemärkelse. Vi alla är noblessen, båd' Karlsson och von Essen.

Under rubriken »Att komma från en lägre samhällsklass till TF» beskriver Linnea Westerlund i Modulen 3/21 de utmaningar första generationens teknologer råkar ut för. Under min studietid på 1980-talet var vi ännu i majoritet, vi som vuxit upp utan att vara ständigt omgivna av snapsvisor. Och jag upplever att vi blev väl mottagna av dem med djupare rötter i teknologkulturen.

Matbordsparlamentet hette det dåförtiden, NyaGamla idag, den nyktra samvaro som skapade värdegemenskapen. Man kunde växla filosofiska tankar och smida planer för nästa övningsarbete eller sommarjobb. Jag tänkte mig att jag hade roligt för stunden. Men nyttan har sträckt sig långt efter studietiden.

Vid matbordsparlamentet och under fester på TF har jag umgåtts med personer som senare visat sig bli medgrundare till de företag jag startat. Kunder, leverantörer. Chefer, anställda. Investerare, investeringsobjekt. Påverkare i de frågor jag drivit pro bono. Det här förstod jag ingalunda då, och ankdammen tillmätte jag inte så stor betydelse, eftersom jag redan på 1980-talet inledde en internationell karriär.

Fel hade jag. Till kamratkretsen hörde TF:are som sedermera visade sig bli bland de mest framgångsrika personerna i Finland. Kapitalförvaltare, riskkapitalister, företagsledare som byggt upp Europas första unicorn, uppfinnare som skapat grunden för begreppet SMS, VD:n för Nokia, VD:n för Konstsamfundet, grundaren av MySQL och MariaDB, grundaren av Finlands första internetleverantör, Finlands första optionsbörs. Den ena efter den andra av de här landar i Daniel Olins TV-intervjusoffa på Yle.

Detta nätverk gav mig TF, utan att jag var född med silversked i munnen. Utan diplomingenjörer bland förfäderna. Okej, kanske jag inte ska yvas för mycket, för jag var född med hålkort i handen i form av en far som jobbat med ADB och datamaskiner sedan han år 1953 började som ingenjör på IBM. Men det var uttryckligen TF som danade mig.

Lite avundsjuk är jag ändå på de studiekamrater vars barn blivit TF:are. Mina vuxna barns karriär är inom journalistik (sonen) och medicin (dottern). Men jag får en ny chans. Kanske jag lyckas få min år 2021 födda son Felix att följa i sin år 1924 födda farfars fotspår och bli programmerare? Kanske han får sin tofsmössa på TF:s valborgsfest 2041? Vid det laget är Träffpunkt Aalto äldre än Urdsgjallar var då jag blev fux 1981.

Går det så, tror och hoppas jag att TF danar Felix till en god medborgare och ger honom ett nätverk, med vilket han kan bygga upp sin karriär under andra hälften av 2000-talet.

Skribenten var TF:s EK-chef 1985, är medgrundare till MariaDB Corporation Ab och CEO för MariaDB Foundation