Om (eller mestadels av) Kaj Arnö

 1. Åbo Underrättelser: abounderrattelser.fi/tag/kaj-arno/
 2. Svenska Yle: svenska.yle.fi/t/18-284310 (artiklar) arenan.yle.fi/audio/1-50553610 (sommarprat)
 3. Affärstidningen Forum: forum-mag.fi/kaj-arno
 4. MariaDB.org:
  1. mariadb.org/author/kaj/
  2. mariadb.org/about/#kaj-arno
 5. Wikipedia:
  1. en.wikipedia.org/wiki/Kaj_Arnö
  2. de.wikipedia.org/wiki/Kaj_Arnö
  3. sv.wikipedia.org/wiki/Kaj_Arnö
  4. fi.wikipedia.org/wiki/Kaj_Arnö
 6. Github: github.com/kajarnocom
 7. Xing: xing.com/profile/Kaj_Arnoe
 8. Twitter: https://twitter.com/kajarno
 9. LinkedIn: linkedin.com/in/kajarno/
 10. Facebook: facebook.com/kajarno
 11. Instagram: instagram.com/kajarno/

Artiklar: kaj.arno.fi/ukraina