Årsfesttal på TLK:s 107:e årsfest, Gamla Studenthuset

Lyssna på Soundcloud (längd 10:15)

Bästa hedersgäster, Herr Bundeskanzler, bästa festpublik. Bästa kamrater i Tekniska läroverkets kamratförbund! Mitt namn är Kaj Arnö. Jag självidentifierar mig som småbarnsfar och programmerare, och mina favoritpronomen är varandra och bäggedera.

Jag har för snart ett år sedan flyttat från München – där jag bodde i tjugo år – till Nagu. Det här betyder att jag just kom hit med tåget från Åbo, och far tillbaka redan klockan nio. Så bäst att stöka undan det här festtalet fort, så vi hinner med huvudrätten. Och så jag hinner hem till min tvååring, min bonus-fjortonåring och min sambo.

Nå, nu har jag börjat med lite av en släktutredning för er. Den intresserar er säkert hjärtinnerligt lite. Jag försöker spola tillbaka till tiden då jag själv satt i en årsfestpublik och lyssnade på årsfesttalare.

Vilka råd hade jag behövt höra?

Vi är alla olika och det vad jag hade mått bra av att få höra kanske är självklart för många av er. Världen jag studerade i är annorlunda än idag. Jag har haft tur och det har gått bra för mig. Visst har det förutsatt hårt arbete och rätta beslut, men väldigt mycket har det haft att göra med att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

I varje fall har jag för ikväll gjort en sammanställning av vad jag hade bort få höra. Det är en annan femma om det är relevant för någon annan. Kom tillbaka om trettio år och berätta om det var till någon nytta!

Jag har förpackat det hela i åtta tankar av varierande längd:

1. Gör lagom klart för dig vad du vill. Världen är mycket föränderlig och man kan aldrig veta vilka möjligheter som öppnar sig. I mitt fall har jag byggt en stor del av mitt yrkesliv på öppen mjukvara och bygger numera också på öppen data. Det fanns inte alls då jag studerade. Men jag visste att jag ville hålla på med IT, och att jag ville bygga upp en framtid kring det.

2. Bli inte företagare för tidigt. Det här är en sak jag hade bort få höra! Samla erfarenheter hos andra, först. Lär dig före du gör. Annars blir det väldigt mycket misstag, och väldigt många hjul att återuppfinna, om man saknar specifika förebilder för diverse sammanhang. Jag var privatföretagare från 23 års ålder, i fjorton år. Det var en massa saker som jag lärde mig först efter att jag sålde mitt bolag och började i en större organisation. Till exempel att sälja. Ordningsföljden har en betydelse.

3. Kort och kärnfullt: Välj din chef noga. Det är viktigt att ha en chef som man lär sig av, som är en bra förebild, som man kan lita på eller rentav se upp till.

4. Tolerera motstridiga tankar. Det kallas kognitiv dissonans, när man samtidigt har två tankar i huvudet – som inte passar ihop. Å ena sidan är klimatkrisen vårt största problem, å andra sidan kan vi inte i en handvändning komma fram till nollutsläpp. Å ena sidan är Elon Musk en fantastisk värdeskapande uppfinnare, å andra sidan kanske han inte är en god etisk förebild. Å ena sidan leder konkurrens till innovationer som är bra för samhället, å andra sidan är konkurrensen ofta snedvriden, och belönar inte meriter utan existerande makt som bygger på historisk slump. Allt i huvudet kan inte förenklas.

Ett speciellt svårt exempel som vi i någon utsträckning måste förstå oss på i Finland, det är Ryssland. Finns det någon som begriper det ryska? Hur kan en kultur skapa ondska och skönhet på en gång? Tro det eller inte, men jag stortrivdes då jag med min son för sex år sedan reste till Sibirien och kort dessefter med mina studiekompisar till Archangelsk. Jag har gärna läst rysk litteratur. Men inget av det här var den huvudsakliga tanken i mitt huvud då jag under jullovet för två månader sedan natt efter natt väcktes av flyglarm och ibland fallande bomber, på hörhåll från vårt hotell i Lviv, i Lemberg i Ukraina.

5. Odla olikhet. Studiekompisarna jag for till Archangelsk med är i samma ålder, har samma kön, liknande studiebakgrund. Vi trivs bra ihop. Men de senaste 10-20 åren har jag lärt mig trivas i grupper som är mycket mindre homogena. Annan studiebakgrund, annat kön, annan ålder, andra sexuella preferenser, annan nationalitet, annat modersmål.

6. Använd inte dig själv som måttstock för att döma andra. Döm inte andra för hårt. De har annan bakgrund och andra intressen. Åtminstone jag själv har tidigare allvarligt brutit mot denna regel, och använt mig själv som måttstock för vad som är lagom. De som har haft flera flick- eller pojkvänner än jag, de är alltför lössläppta. De som har haft färre, de är alldeles för pryda. De som jobbar mer är arbetsnarkomaner, medan de som jobbar mindre är latmaskar. De som spenderar mer än jag är slösaktiga, de som spenderar mindre än jag är snåla.

Man märker hur absurt det blir om man använder sig själv som måttstock, och det här kan gälla oavsett på vilken nivå inom dessa tre punkter man befinner sig.

7. Tänk själv och gör dig inte avundsjuk genom att i onödan jämföra dig med andra. Det tar aldrig slut. Det finns alltid någon som förtjänar mer, har större båt, större bil, eller större hus, snyggare partner eller framgångsrikare barn. Alla kan inte bli VD för börsbolag.

8. Ta hand om din kropp. Ja, det finns alltid någon som har bättre maratontid än du. Själv togs jag ut bland de sista i skolan när man skulle välja fotbollslag eller ishockeylag, och jag tänkte inte alls lika positivt på idrott som vår nya president Alexander Stubb gjorde under sin skoltid. Men nu har jag i över 150 månader varenda en månad sprungit över 100 km, och skulle säkert springa ifrån de flesta gamla klasskamrater (som inte tog ut mig till de där fotbollslagen), fast jag kanske inte riktigt håller samma takt som Alex.

Det här låter kanske som om jag plötsligt ändå jämför mig med andra. Och att jag gör jämförelserna inom sådana områden där jag har lyckats. Kanske det! Men kom ihåg att jag också rekommenderade att tillåta motstridiga tankar.

  • Gör lagom klart för dig vad du vill, men ta vara på de möjligheter som uppenbarar sig.

  • Bli inte företagare för tidigt, men det blev jag, och jag ångrar mig inte.

  • Skaffa dig en bra chef, och gör det speciellt i början av ditt yrkesliv. Men jag började med att vara VD.

  • Odla olikhet, umgås med människor som är annorlunda än du. Men använd den styrka och den gemenskap som du upplever här i Tekniska Läroverkets Kamratförbund.

  • Döm inte andra som har andra prioriteter än du, men bli ingen vindflöjel utan var klar med dina egna prioriteter.

  • Gör dig inte avundsjuk genom att jämföra dig med andra som har det lite bättre, men fira dina egna framgångar.

Och nu, fira Tekniska läroverkets kamratförbunds 107-åriga existens. Skål!

Lyssna på Soundcloud (längd 10:15)