Ukraina

Första resan till Ukraina gick till Kiev, Krim och Gammalsvenskby sommaren 2000. Efter det följde många resor.

De första skriverierna är från 2018, efter ett besök i Lemberg. Direkta skriftliga intryck av hur ukrainare, polacker och ryssar tänker kom sommaren 2019 - se Yle-artikeln om hur ett RT-dotterbolag otillfrågat översatte två Yle-artiklar.

2024

 1. Kriget i Ukraina kräver västlig styrka, men också diplomati (Åbo Underrättelser 5.1.2024)

2023

 1. Reflektioner från ett land i krig: Vad är normalitet? (Åbo Underrättelser 5.8.2023)
 2. Reflektioner från ett land i krig: Flyglarm i Lviv (Åbo Underrättelser 28.7.2023)
 3. Ukraina – orkar du bry dig? (TFiF-bladet 31.3.2023)

2022-07..12

 1. Den ryska faran nådens år 2022 (Åbo Underrättelser 22.12.2022)
 2. Vad ska man riktigt tro om kriget i Ukraina? (Åbo Underrättelser 07.10.2022)
 3. Fem ögonblicksbilder från kriget i Ukraina (Åbo Underrättelser 27.09.2022)
 4. På östfronten intet nytt (Åbo Underrättelser 29.07.2022)

2022-06

 1. Ukrainas sak är vår: Tal i Nagu kyrka 12.6.2022 (Youtube)
 2. Ukrainas sak är vår: 48-sidig PDF-broschyr, våren 2022
 3. Avfinlandisera Wikipedia – den ryska kulturen har aldrig genomgått en kritisk granskning (Åbo Underrättelser 11.6.2022)

2022-05

 1. Upp till kulturkamp – med ukrainska folkvisor (Åbo Underrättelser 12.5.2022) – English version Listen to the cultural battle cry – Ukrainian folk songs

2022-04

 1. Nyttiga idioter (men jag är förstås inte lika nyttig som Halonen och Tuomioja, Åbo Underrättelser 12.4.2022) – English version Useful idiots
 2. Europa försvaras i Ukraina TFiF-kolumn 8.4.2022
 3. Min husryss protesterar (och vill använda Pusjkin som slagträ mot Putin, Åbo Underrättelser 5.4.2022) – English version My Pet Russian is protesting
 4. Är den ryska kulturen i sig farlig? (ja, det är den!: Åbo Underrättelser 3.4.2022) – English version Is the Russian culture in itself dangerous?

2022-03

 1. Hur ska detta sluta? (ett förslag till definition på ett stabilt sluttillstånd: Åbo Underrättelser 26.3.2022)
 2. En god flykting (om moralfrågor bland flyktingar och flyktingmottagare: Åbo Underrättelser 18.3.2022)
 3. Putin huilo! Slava Ukraini! (en språklektion: Åbo Underrättelser 4.3.2022)
 4. We stand with Ukraine (solidaritetsyttran och en berättelse från Terijoki 2004; MariaDB Foundation 2.3.2022)

2022-02

 1. Är Ukrainas sak vår? (ja, rentav av egoistiska skäl; Åbo Underrättelser 28.2.2022) – English version: Is Ukraine’s cause ours?
 2. Håll Putin och Pusjkin isär! (om ryssens skamkänslor; Åbo Underrättelser 25.2.2022) – English version: Keep Putin and Pushkin apart!
 3. Ukrainas sämsta startup (Who’s your daddy?; Åbo Underrättelser 24.2.2022) – English version: Ukraine’s worst startup

2021

 1. Slava Ukraini! (en fredlig sommarresa till Lemberg / Lviv; Affärstidningen Forum 31.8.2021)

2019

 1. Kaj Arnö hittade sina artiklar för Svenska Yle översatta till ryska: Propaganda eller genuint ryskt intresse för väst? (Svenska Yle 24.8.2019)

2018

 1. Kaj Arnö: Vad lär oss Sibirien i dag – från Gulag till instagram 26.8.2018 – Russian version by inosmi.ru, (28 comments, 10124 views) Yle (Финляндия): Сегодня мы изучаем Сибирь — от Гулага до Инстаграма
 2. Kaj Arnö: Kalla den vad du vill, Lviv, Lwów eller Lemberg – i den ukrainska staden har minoriteter levt sida vid sida i hundratals år (Svenska Yle 29.4.2018) – Russian version by inosmi.ru, (122 comments, 45371 views) Называйте его как хотите, Львив, Львов или Лемберг: в этом украинском городе меньшинства всегда жили бок о бок