Ukraina

 1. Ukrainas sak är vår: Tal i Nagu kyrka 12.6.2022 (Youtube)
 2. Ukrainas sak är vår: 48-sidig PDF-broschyr, våren 2022
 3. Avfinlandisera Wikipedia – den ryska kulturen har aldrig genomgått en kritisk granskning (Åbo Underrättelser 11.6.2022)
 4. Upp till kulturkamp – med ukrainska folkvisor (Åbo Underrättelser 12.5.2022) – English version Listen to the cultural battle cry – Ukrainian folk songs
 5. Nyttiga idioter (men jag är förstås inte lika nyttig som Halonen och Tuomioja, Åbo Underrättelser 12.4.2022) – English version Useful idiots
 6. Europa försvaras i Ukraina TFiF-kolumn 8.4.2022
 7. Min husryss protesterar (och vill använda Pusjkin som slagträ mot Putin, Åbo Underrättelser 5.4.2022) – English version My Pet Russian is protesting
 8. Är den ryska kulturen i sig farlig? (ja, det är den!: Åbo Underrättelser 3.4.2022) – English version Is the Russian culture in itself dangerous?
 9. Hur ska detta sluta? (ett förslag till definition på ett stabilt sluttillstånd: Åbo Underrättelser 26.3.2022)
 10. En god flykting (om moralfrågor bland flyktingar och flyktingmottagare: Åbo Underrättelser 18.3.2022)
 11. Putin huilo! Slava Ukraini! (en språklektion: Åbo Underrättelser 4.3.2022)
 12. We stand with Ukraine (solidaritetsyttran och en berättelse från Terijoki 2004; MariaDB Foundation 2.3.2022)
 13. Är Ukrainas sak vår? (ja, rentav av egoistiska skäl; Åbo Underrättelser 28.2.2022) – English version: Is Ukraine’s cause ours?
 14. Håll Putin och Pusjkin isär! (om ryssens skamkänslor; Åbo Underrättelser 25.2.2022) – English version: Keep Putin and Pushkin apart!
 15. Ukrainas sämsta startup (Who’s your daddy?; Åbo Underrättelser 24.2.2022) – English version: Ukraine’s worst startup
 16. Slava Ukraini! (en fredlig sommarresa till Lemberg / Lviv; Affärstidningen Forum 31.8.2021)
 17. Kaj Arnö hittade sina artiklar för Svenska Yle översatta till ryska: Propaganda eller genuint ryskt intresse för väst? (Svenska Yle 24.8.2019)
 18. Kaj Arnö: Vad lär oss Sibirien i dag – från Gulag till instagram 26.8.2018 – Russian version by inosmi.ru, (28 comments, 10124 views) Yle (Финляндия): Сегодня мы изучаем Сибирь — от Гулага до Инстаграма
 19. Kaj Arnö: Kalla den vad du vill, Lviv, Lwów eller Lemberg – i den ukrainska staden har minoriteter levt sida vid sida i hundratals år (Svenska Yle 29.4.2018) – Russian version by inosmi.ru, (122 comments, 39519 views) Называйте его как хотите, Львив, Львов или Лемберг: в этом украинском городе меньшинства всегда жили бок о бок