Nato

  1. Demilitariseringen är en enorm strategisk tillgång för Ryssland (HBL 5.5.2022)
  2. Nato ytterligt intressant (Åbo Underrättelser 11.3.2022)
  3. Nato-intresset större i Finland och Sverige än inom Natoländer själva (Projekt Fredrika 10.3.2022)
  4. Nato, Python source code to show the interest in Nato as measured by Wikipedia article views, from 24.2.2022 onwards, compared to 2016-2021. Github, 10.3.2022
  5. Detailed results of the above study, Github, 10.3.2022
  6. Analysis on LinkedIn of above study, 10.3.2022
  7. Analysis on Facebook of above study, 10.3.2022
  8. Nine-step analysis on Twitter 10.3.2022