Ukrainas sak är vår

Nordism: Länge leve Norden!

Kalla den vad du vill, Lviv, Lwów eller Lemberg

Jag är 7 procent latin lover