Dialekten ger identiteten guldkant

Är du nyfiken på hur dialekterna i svenskbygderna i Finland låter? Tack vare Svenska litteratursällskapet och Projekt Fredrika finns 269 ljudfiler på Wikipedia.

Läs hela artikeln i Språkbruk.fi