Stat och kyrka: den öppna mjukvarans evangelium

Insikter ”från mina senaste strapatser vid MariaDB Foundation”, om databasmarknadens långsamhet, om Asien, om öppenhet och om komplexitet

... Läs hela artikeln

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *