#flyfie = FLYkting + selFIE

Nagu emottog 2015 över 100 flyktingar. Vi for på fotoutflykt med dem.

Läs hela artikeln i svenska Yle