Ideologi

Ukrainas sak är vår

Petrus Schroderus’ konsert i Nagu kyrka 12.6.2022 Den 24.2.2022 förändrades Europa. För Ukraina började ett lidande utan like, förorsakat av månghundra-årig rysk kolonialism, utlöst av en enskild rysk ledare. För oss väster om den ryska gränsen förstärktes vår inlärningsprocess om Ukraina, ett land som den ryska kolonialismen framgångsrikt profilerat som ett icke-land.  Tillfälligheter hade gjort …

Vänd blicken mot Söder

Habeck mot Söder i nästa Bundestagswahl? En realistisk vision. Absolut inget mardrömsscenario!

Ett försvarstal till matematiken

Varför platsar matematiken inte som allmänbildning? Jag ville försvara matematiken, men märkte att dess status ökat under årens lopp och att den inte behövde exakt det försvar han hade tänkt sig.

Reglera IT!

Avreglering leder till bättre fungerande marknader. Det neoliberala mantrat har jag länge förespråkat. Så ej mer. Varför?