Fritanke

Grubblerier, mest över samhällets uppgifter

#flyfie = FLYkting + selFIE

Nagu emottog 2015 över 100 flyktingar. Vi for på fotoutflykt med dem.

Den ultimata guiden till Oktoberfest i München

Praktiska råd: Vilket tält? Vilket öl? Vilken klädsel? Vilket äventyr!

Disney vs. Nagu

Vi måste se till att just vår kultur konsumeras. Vi ska associera Nagu med den kultur som funnits här de senaste 620 åren. Annars utarmas vi av likriktande amerikansk kultur.