Europa

Ukrainas sak är vår

Petrus Schroderus’ konsert i Nagu kyrka 12.6.2022 Den 24.2.2022 förändrades Europa. För Ukraina började ett lidande utan like, förorsakat av månghundra-årig rysk kolonialism, utlöst av en enskild rysk ledare. För oss väster om den ryska gränsen förstärktes vår inlärningsprocess om Ukraina, ett land som den ryska kolonialismen framgångsrikt profilerat som ett icke-land.  Tillfälligheter hade gjort …

Nordism: Länge leve Norden!

Ekonomiskt sett må Nordens andel av Finlands utrikeshandel ha minskat sedan Nordeks tider. Men låt oss inte glömma bort vår värdegemenskap, kulturgemenskap och språkgemenskap.

Kalla den vad du vill, Lviv, Lwów eller Lemberg

I den ukrainska staden har minoriteter levt sida vid sida i hundratals år. Men varje lärdom om Lemberg visar sig vara en förenkling.

Jag är 7 procent latin lover

Jag har DNA-testat min härkomst. Och min farfars farfars farfars far Jakob Saktmodig, född 1712 som “rysk afföda” i Dragsfjärd, har sannerligen givit mig ryska Y-kromosomer.