Kaj Arnö

Ukrainas sak är vår

Petrus Schroderus’ konsert i Nagu kyrka 12.6.2022 Den 24.2.2022 förändrades Europa. För Ukraina började ett lidande utan like, förorsakat av månghundra-årig rysk kolonialism, utlöst av en enskild rysk ledare. För oss väster om den ryska gränsen förstärktes vår inlärningsprocess om Ukraina, ett land som den ryska kolonialismen framgångsrikt profilerat som ett icke-land.  Tillfälligheter hade gjort …

Nato

Demilitariseringen är en enorm strategisk tillgång för Ryssland (HBL 5.5.2022) Nato ytterligt intressant (Åbo Underrättelser 11.3.2022) Nato-intresset större i Finland och Sverige än inom Natoländer själva (Projekt Fredrika 10.3.2022) Nato, Python source code to show the interest in Nato as measured by Wikipedia article views, from 24.2.2022 onwards, compared to 2016-2021. Github, 10.3.2022 Detailed results …

Sommarprat på Yle Radio Vega

Onsdagen den 1.7.2020 utkom mitt sommarprat på Yle Vega (samt en därtill hörande artikel på Yle). Drygt hälften prat, knappt hälften musik, totalt knappt en timme. “Vegas sommarpratare är Svenskfinlands mest lyssnade program och görs i år för femtonde gången“, enligt Yle. Programmet sändes på morgonen kl. 10:03 och på kvällen kl. 22:15. Efter det …

Vänd blicken mot Söder

Habeck mot Söder i nästa Bundestagswahl? En realistisk vision. Absolut inget mardrömsscenario!

Lika barn leka bäst, oavsett ålder

Fokusera dig inte enbart på din egen åldersgrupp. Försök vara evigt ung, det mår samhället och du själv bättre av.

Rapport från München

Jörn Donner inledde inte sin Rapport från Berlin 1958 med orden ”Jag är en utrikeskorrespondent.” Här min varken-Sås-och-Kopp-eller-Donner-ögonblicksbild från München i november 2019.

På audiens hos kung HB X

MariaDB i Indonesien: En medeltida och modern audiens i Yogyakarta, hos konungen av Java

Min kropp är min nöjespark

Min kropp är min nöjespark. Jag vill pröva på alla attraktioner. En del gillar jag bättre, andra sämre. Somliga vill jag åka ofta, varför inte dagligen. Och jag är ingen självplågare.

Bakom kinesiska brandmuren

En lovsång med dissonanser, om de IT-självförsörjande kinesernas låga förväntningar på européers bildning, om Huawei, Alibaba, Tencent och bristen på finlandssvenskt Nobelpris i IT

Stat och kyrka: den öppna mjukvarans evangelium

Insikter ”från mina senaste strapatser vid MariaDB Foundation”, om databasmarknadens långsamhet, om Asien, om öppenhet och om komplexitet