Fritänkare, humanist, IT-företagare

TUCS Distinguished Lecture: “World class IT from Finland: Lessons from MySQL AB”

Hur kommer det sig att MySQL, Linux, IRC, ssh och andra världsklass Open Source program kommer från Finland? Finns det något speciellt inom finsk IT-kunskap, attityder eller värderingar — om ja, vad är detta? Kaj presenterar sina lärdomar från MySQL AB, bl.a. hans syn på Sociala Mediers roll i teknologins utveckling.

0 Comments

Leave A Reply