Fritänkare, humanist, IT-företagare

Välj dina mål

Om att spegla realvärldens mål på nätet

Låt oss anta att de två tidigare Forum-spalterna lyckats frälsa dig, eller att andra predikanter fått dig att komma med i webbens sociala nätverk. Du har grundat ett konto på LinkedIn och ett på Facebook. Vad härnäst?
  Nästa steg är att du funderar ut varför just du valt att komma med. I tidigare spalter har jag pekat på allmänna fördelar, men skall du få ut någon egentlig nytta av din nätnärvaro, måste du bli specifik med din målsättning.

  Det allmänna målet, att ha koll, uppnår man enklast vid sidan om. Det får inte bli ett primärt mål, jämförbart med granntanten som sitter i köksfönstret och misstänksamt spanar in sina grannar. Ha då hellre byns driftige företagare som förebild, han som får till stånd saker själv men ändå ger sig tid att följa med vad andra gör, att hjälpa och stöda. Och där kommer vi till pudelns kärna: “Få till stånd saker själv”. Tag dina egentliga mål i livet, frånsett webben, och fundera ut hur du bäst kan stöda dem via din nätnärvaro.
  Börja enkelt. Vilka möten arrangerar du? Kungör dem på Facebook och LinkedIn! Jag är en liten investerare i ett åländskt IT-bolag, PBS, och har med glädje följt med hur företaget arrangerade en välbesökt mässa (ÅBIT, namngiven efter det samtidiga CeBIT) och hur mässan samtidigt avspeglades på LinkedIn. Efter ÅBIT kopplade jag ihop mig över LinkedIn med klart flera av deltagarna än efter andra liknande tillställningar. ÅBIT fick flera besökare via LinkedIn. Den ökade synligheten reflekterar förstås positivt på ÅBIT och PBS.
  Gå sedan vidare. Vilka är dina yrkesambitioner? Hitta investerare? Investeringsobjekt? Ny arbetsplats? Nya anställda? Andra företag som driver samma frågor som du? Om inte annat, kan du lägga ut vaga, indirekta krokar. “Jag söker jobb” är det föga klokt att stoltsera med i klartext, men att du publicerar insiktsfulla blogginlagor inom ditt specialgebit har din arbetsgivare knappast något att invända emot. Samtidigt höjs din synlighet och attraktivitet.
  Betänk också fritiden. Fotograferar du? Bestiger du berg? Renoverar du hus? Springer du maraton? Författar du snapsvisor? Då vill du säkert dela med dig av dina erfarenheter till dina vänner. Visst kan du sända megavis med foton som bilagor. På Facebook eller i din blogg är allt dock enkelt sorterat på en plats. Bekvämt för dig att hänvisa till, bekvämt för andra att hitta av sig själva. Själv har jag märkt att jag ofta får kommentarer av helt andra personer än jag väntat mig. Och anteckningar på bloggar, i Twitter, Facebook och LinkedIn är enligt definition mindre störande och påträngande för mottagaren än mejl.

”Ta dina egentliga mål i livet, frånsett webben, och fundera ut hur du bäst kan stöda dem via din nätnärvaro.”

  Glöm inte att bygga kontaktnätet. Liksom då det gäller det du publicerar om dig själv, låt även kontaktnätet avspegla verkligheten. Koppla ihop dig med de personer du även annars har och har haft att göra med.
  Du kan även välja att åka snålskjuts på existerande nätverk. På Facebook kommer du snabbare upp i fart om du går med i “Tekniska föreningen i Finland” (nu 43 medlemmar), “Teknologföreningen” (372), “HANKEN” (1133), “Finlandssvensk” (9388) eller “Ankdammen” (3196).
  Och framför allt: Gå med i “Forum — det finlandssvenska affärsnätverket”. Gruppen finns både på Facebook och LinkedIn och är dubbel för att vi på så sätt ska kunna nå en större grupp av människor. Detta nätverk är grundat framför allt för dig som Forumläsare. Där kan vi nätverka otvunget i vår egen krets. Där kan vi skapa interaktion om Forumartiklar, om aktuella frågor som berör just oss.
  Är webbens nätverk ett hot mot realvärldens föreningar, klubbar och tidningar? Tvärtom. Rätt utnyttjade förstärker nätnärvaron både den fysiska närvaron och samhörigheten. Men det kommer an på oss själva att på önskat sätt avspegla verkligheten på webben.

Bli social på nätet 2009
1. Nätverksdags, om vitsen av att bli social på nätet
2. Att ha koll, om att följa med vad folk gör
3. Välj dina mål, om att spegla realvärldens mål på nätet
4. Ut ur skåpet, om att själv publicera sig på nätet
5. Kvitter, om hur Twitter utvidgar ens nätverk
6. Arbeta tillsammans, om hur en Google-identitet ökar produktiviteten
7-8. Du(m)burken, om hur YouTube ger ett extra kol
9. Låt nätet ge fart åt din karriär, om att etablera trovärdighet
10. Ner på jorden, om hur LinkedIn förblir det nyttigaste
11. En framtidsdröm, om finlandssvenskheten, institutionerna och nätet
12. Enkelt en fin egen webbsida, om Google Sites, GoDaddy och Ficora