Fritänkare, humanist, IT-företagare

Ut ur skåpet

Om att själv publicera sig på nätet

Forum, det finlandssvenska affärsnätverket” har fått en god start. Över 350 pinfärska medlemmar på LinkedIn och drygt 200 på Facebook inom drygt tre veckor är goda nyheter för alla: För dem som redan är med, och för dem som ännu ligger i startgroparna.
  Om du vill komma med, klicka då på länkarna från Forum.fi-hemsidan. Facebook eller LinkedIn eller båda? Facebook är ledigare, mer fritidsbetonat, enklare och interaktivare. LinkedIn är seriösare, mer affärsorienterat och klumpigare. Ändå är min rekommendation LinkedIn, även om det i början fanns mer kommentarer och artiklar på Facebook. Det idealiska vore LinkedIns namnkunniga användarskara kombinerad med Facebooks kreativitet och interaktion. Kanske just därför har knappa 10% av Forum-medlemmarna valt att bli medlemmar både på FB- och LI-sidan.

  Därmed kommer jag också till mitt huvudsakliga ärende: Bästa Forum-läsare, nöj dig inte med att bli en passiv medlem och åskådare! Skriv inlagor. Kommentera andras inlagor. Be om hjälp. Dela med dig av din erfarenhet. Det är hela vitsen med web 2.0: Att användarna skapar värdet och producerar innehållet.
  Jag tror inte min framtidsprognos är särdeles djärv: Forums läsare kommer aktivt att börja delta i Web 2.0 på samma vis som de tidigare anammat mobiltelefoner, SMS-skrivande och mejl. Det är som alltid en tidsfråga, en fråga om kritisk massa och om ändrade vanor.
  Allt flera har anmält sig till Forum-gruppen i FB eller LI, men än så länge har högst fem procent skrivit något själva. Och också då är det ofta fråga om kategorin “närmast sörjande”, alltså Forum-krönikörer eller personliga bekanta till dem.
  Det här kommer att ändra. Beskyll mig för önsketänkande om du vill, men min självuppfyllande profetia är att Forum-nätsidorna inom någon månad kommer att ha inlagor med rubriker såsom “Söker grafisk formgivare för logotyper och broschyrer”, “Interaktiva webbsidor med LAMP utvecklas av nygrundad teknologfirma”, “Product Marketing-expert inom telekomsektorn söker jobb”, “Byråkratiska erfarenheter av att grunda ett företag”, “Vem känner duktiga byggmästare i Östra Nyland?” eller “Semesterlitteratur”.

”Jag tror inte min framtidsprognos är särdeles djärv: Forums läsare kommer aktivt att börja delta i Web 2.0 på samma vis som de tidigare anammat mobiltelefoner, SMS-skrivande och mejl.”

  Orsaken att jag tror vi rentav får se inlagor om enskilda medlemmars semesterlitteratur ligger i den enskilda observationens oantastlighet och skenbara relevans. Ragnhild Artimos njutbara proffsrecensioner har sin givna plats, medan den godtyckliga Forum-medlemmens bokrekommendation också kan kännas relevant, på grund av sin intimitet. Om min studiekompis Henrik (länge sedan jag hörde av honom!) bryr sig om att berömma dendär boken, kanske den är så bra att också jag bör läsa den?
  Egenintresse är en fullt legitim orsak att skriva till både LinkedIns och Facebooks Forum-idiskussionssidor. Och vill du bjuda in folk till en tillställning för svenskspråkig publik, varsågod, fritt fram! Forums medlemsföreningar har i de flesta fall egna webbsidor med reklam för evenemang. Mera gratis reklam till målgrupperna skadar inte! Det är väldigt välriktad information.
  Vi är ännu långt från att känna oss spammade av ett överutbud på halvrelevant eller irrelevant information på Forum-sidorna. Tyvärr är LinkedIn mindre bra på evenemangsanmälningar än Facebook, men som anslagstavla duger LI bra.
Summa summarum: Interaktiviteten hos Web 2.0 bjuder på enkla promenadsegrar för den som bara vågar sig ut ur skåpet.

Bli social på nätet 2009
1. Nätverksdags, om vitsen av att bli social på nätet
2. Att ha koll, om att följa med vad folk gör
3. Välj dina mål, om att spegla realvärldens mål på nätet
4. Ut ur skåpet, om att själv publicera sig på nätet
5. Kvitter, om hur Twitter utvidgar ens nätverk
6. Arbeta tillsammans, om hur en Google-identitet ökar produktiviteten
7-8. Du(m)burken, om hur YouTube ger ett extra kol
9. Låt nätet ge fart åt din karriär, om att etablera trovärdighet
10. Ner på jorden, om hur LinkedIn förblir det nyttigaste
11. En framtidsdröm, om finlandssvenskheten, institutionerna och nätet
12. Enkelt en fin egen webbsida, om Google Sites, GoDaddy och Ficora