Fritänkare, humanist, IT-företagare

Enkelt en fin egen webbsida

Om Google Sites, GoDaddy och Ficora

Vi har nått fram till den sista spalten om hur de sociala näten växer fram på webben, och om hur Forums läsare kan nyttja näten professionellt och privat. Forum-nätverket på LinkedIn har just fått sin tusende medlem. Det finlandssvenska affärssamfundet har därmed fått ett stabilt fotfäste i Web 2.0-världen. Vilka frukter vi kan skörda av vårt nätbyggande beror av vår egen aktivitet, hjälpsamhet gentemot andra, beredskap att dela med oss av våra erfarenheter, frågor och intressen på webben.

  De nya sociala näten i all ära, men webben som sådan har redan länge möjliggjort erfarenhetsutbyte och privat publicering. Och därmed kommer vi till temat för denna sista spalt, nämligen i egen regi och på egen adress förvaltade webbsidor — oavsett vi talar om bloggar eller andra format.

  Aldrig förr har det varit så enkelt och så billigt att skaffa sig en egen webbdomän och fylla denna med eget innehåll. Startpriset för en egen .com-adress köper du på GoDaddy.com är 11 dollar, en egen .fi-adress får du för 15 euro per år på Ficora.fi.

Själva webbservern behöver du inte köpa eller ens hyra dig in i. Du får den gratis, åtminstone tills din sajt vuxit till sig ordentligt, på Google Sites. Google övertar alltså kostnadsfritt det man tidigare fick betala sig sjuk för, nämligen hosting. Via Google Sites kan du enkelt och bekvämt förvalta innehållet i sidorna, med ett urval av proffsiga layouter. Vi talar om en sällan skådad kombination av gratis tillgänglighet, användarvänlighet och anpassning till individuella behov.

 

  Med Google Sites får du en skaplig stomme i din webbsida uppbyggd i ett huj, på valfritt språk. Anpassningsbar sidnavigation och bloggning ingår. Sökning på fri text likaså. Lägg in dina egna bilder och välj dina egna färger så har du strukturen inom någon timme. Du kan köra med fasta textsidor, fildelning, kalendrar, todo-listor, ja, en överväldigande del av modern webbfunktionalitet står till ditt förfogande på en URL du rår över helt själv. Inte helt fel att ha meritförteckningen uppdaterad på dittnamn.fi/cv, eller hur?

  Jag har själv blivit överraskad av hur långt man kan nå med minimala resurser då jag i november startade webbsajten Runnism.com, där jag förkunnar runnismen, löpandets religion. Om tanken bakom mitt missionsarbete kring dyrkan av fysiskt välbefinnande har Patrik Lindfo
rs intervjuat mig i en webb-artikel på forum-fet.fi.

  Det väsentliga vad webbens sociala nät anbelangar är att Runnism.com är knutpunkten för alla de andra formerna av nätnärvaro som runnismen har. På sidan finns små inforutor — gadgetar på modern IT-slang — som automatiskt uppdateras från webbens sociala nät.

  Idag gäller detta Twitter-kontot @runnism, Runnismens fan-sida på Facebook, Picasa och YouTube. I morgon tillkommer annat, såsom del.icio.us-webbsidesbokmärken, Google Calendar och Flickr samt Wreckamovie, den finländskstartade crowdsourcing-sajten för filmproduktion. Därutöver kopplas Runnism-sajten till Google Analytics och Google AdWords.

”Facit för Forumläsaren är att det är fritt fram att gestalta webbsidor för eget bruk. Företag, organisationer, fritidssyssel- sättningar, passioner kan ges proffsiga webbsidor – på valfri tillgänglig domän, med amatörkrafter, på kort tid och till ringa kostnader.”

  Facit för Forum-läsaren är att det är fritt fram att gestalta webbsidor för eget bruk. Företag, organisationer, fritidssysselsättningar, passioner kan ges proffsiga webbsidor — på valfri tillgänglig domän, med amatörkrafter, på kort tid och till ringa kostnader. Och dessa egna nätsidor kan binda ihop och förstärka den egna nätnärvaron på Facebook, LinkedIn, Twitter och de andra verktygen vi behandlat i sammanlangt elva Forum-spalter under 2009.

Bli social på nätet 2009
1. Nätverksdags, om vitsen av att bli social på nätet
2. Att ha koll, om att följa med vad folk gör
3. Välj dina mål, om att spegla realvärldens mål på nätet
4. Ut ur skåpet, om att själv publicera sig på nätet
5. Kvitter, om hur Twitter utvidgar ens nätverk
6. Arbeta tillsammans, om hur en Google-identitet ökar produktiviteten
7-8. Du(m)burken, om hur YouTube ger ett extra kol
9. Låt nätet ge fart åt din karriär, om att etablera trovärdighet
10. Ner på jorden, om hur LinkedIn förblir det nyttigaste
11. En framtidsdröm, om finlandssvenskheten, institutionerna och nätet
12. Enkelt en fin egen webbsida, om Google Sites, GoDaddy och Ficora