Fritänkare, humanist, IT-företagare

Slutsatser

Om att ifrågasätta, om propaganda och att ändra sig

Visst har jag under året uppmanat läsaren att med Immanuel Kants “Sapere aude” i minnet “ha mod att göra bruk av sitt eget förstånd, utan någon annans vägledning”. Men finns det någon röd tråd, förutöver detta?

I jakt på slutsatser läste jag igenom årets tidigare spalter och publicerade dem på kaj.arno.fi/tank/sjalv. Ska man förkorta och förenkla så ska man: Vi människor är lättlurade och irrationella (1). Girighet är inte bara asocialt utan också ett falskt egenintresse (2). Att maximera den sammanlagda mängden av det goda är bra, men inte att maximera BNP (3). Om 30 år kanske livskvaliteten stigit fastän levnadsstandarden sjunkit (4). Samhället bör sluta subventionera skräpmat (5). Jag skäms inte för att jag uppskattar skönhet (6). Gamla tiders ryss- och judehat håller på att ersättas av irrationell, oetisk och skadlig arabfientlighet (7-8). Endast sund eftertanke hjälper oss särskilja relevanta iakttagelser från flugors surr (9). Känslorna styr våra beslut också i affärslivet (10). Vi bör och kan prioritera det viktiga framom det bråda (11).

Andra gemensamheter finns också. Fundera själv ut vad du vill, vad som är rätt, vad som är fel, och handla sedan därefter. Lita inte på att andra tänker för dig, för de tänker ofta för sig. Fundera vems intressen de driver. Låt inte lobbyister i olika skepnad härja fritt. De flesta frågor reduceras till etik, och bra så.

En för mig själv delvis ny slutsats gäller propaganda, varmed jag avser förmågan hos starka aktörer att få den breda massan att anamma aktörens åsikter, oavsett dessa är onda eller goda. Ofta reserveras ordet för den totalitära statsmaktens vilja att hetsa sina medborgare till krig och hat. Men nazismen och kommunismen är ingalunda bäst på agitation. De är rätt så utdöda, tack och lov för det. Ändå lever propagandan och mår bra, då Fox News för breda folkmassor lyckas legitimera krig på beställning, då udda avarter av nyliberalismen får dem som själva skadas av ökade inkomstskillnader att propagera för dem. Vi är så avskräckta av tidigare årtiondens socialistiska övergrepp att vi nu inte bara låter privata vinster förbli rätt så ograverade, utan vi socialiserar förluster. Konkurrensen snedvrids. Misslyckanden belönas. Åt dem som haver skall varda givet – inte under förutsättning att de är flitigare eller produktivare, utan främst för att de är bättre att manipulera.

Huvud-slutsatsen? Ta vara på dina människo-relationer, din hälsa, din tid, och på fjärde och sista plats dina finansiella resurser.

Varför låter vi oss manipuleras? Av dumhet eller inre lättja? Farfars byxor. Skickliga manipulatörer utnyttjar våra svagheter. Åtminstone jag vill inte ständigt gå omkring och ifrågasätta allt. Slutsats: Omge dig med en miljö (familj, vänner, kolleger, arbetsgivare, boningsort, tidningar, böcker) som i stort sett andas de värderingar du själv uppriktigt står för. Denna miljö utsätter dig för ett lågt manipulationstryck, men kan samtidigt ge dig välbehövliga nya impulser.

Nya impulser behövs, för till förmågan att tänka själv hör också beredskapen att ändra sig. Kanske man tänkt fel? I sin Mannerheimbok reviderar Jörn Donner sin tidigare inställning till vapenvägran. För mig ter sig folk som aldrig medger fel suspekta, självupptagna, intellektuellt ohederliga. Meningsutbyte är fruktbart. Jag lär mig mer av dem som åtminstone ibland får nya insikter av mig.

Huvudslutsatsen? Ta vara på dina människorelationer, din hälsa, din tid, och på fjärde och sista plats dina finansiella resurser. Snegla inte för mycket och för avundsjukt på andra, utan gå din egen väg. Men det här är mina slutsatser. Ifrågasätt dem! Ja, jag är pretentiöst uttryckt ett slags “oberoende tänkare” och driver inte någon annans intressen. Mitt egenintresse är ironiskt sagt att få mig att framstå som något smartare än jag är, för att höja min status och skapa kontakter. Men det ser jag som någotsånär legitimt.

 

 

 

Tänk själv 2011
1. Fatta dina egna beslut, om modet att lita till sitt eget förnuft
2. Egennytta, om att roffarmentalitet inte är rationellt befogad
3. Maximera BNP, om att maximal lycka svårligen mäts i pengar
4. Tidsperspektiv, om hur en blick 30 år bakåt ger en nykter bild
5. Mat och dryck, om hur samhället subventionerar skräpmat
6. Skönhet, om hur vi bara låtsas låta bli att dyrka skönheten
7-8. Al-Skeida, om rasism, populism och rituell omskärelse
9. Distraktion, om hur andra bestämmer vad som är viktigt
10. Känslor, om rädsla, osäkerhet och tvivel i affärsvärlden
11. Det brådskar, om att det aktuella slår ut det viktiga
12. Slutsatser, om att ifrågasätta, om propaganda och att ändra sig