Fritänkare, humanist, IT-företagare

Känslor

Om rädsla, osäkerhet och tvivel i affärsvärlden

En alltigenom rationell varelse strävar till att fatta sina beslut på rent logiska grunder. Homo sapiens däremot mest bara låtsas. Vi bestämmer oss på känslomässiga grunder och använder sedan vår intellektuella kapacitet till att i efterskott härleda logiska orsaker som kan rättfärdiga våra beslut. Om ens det. Ibland kör vi enbart på känsla, utan att ens låtsas anlita förnuftet.

Är det något fel med det då? Inte nödvändigtvis. Inte så länge vi känner efter på rätt sätt. I rationella stunder kan vi se till att vi omger oss med en miljö som ger oss de rätta impulserna: givande och empatiska medmänniskor, god litteratur, tidskrifter som i stort representerar våra värderingar men också vågar ifrågasätta vårt tänkande, lagom svåra utmaningar i arbetslivet. Och, för att anknyta till tidigare spalter jag skrivit, ordning och reda samt skönhet i alla dess former.

Fel blir det om vi utsätter oss för en miljö som vill manipulera oss mot vårt eget intresse. Och väldigt ofta är det just det vi gör. Samhället har en mängd mäktiga aktörer som givits fritt spelrum att agera i sitt eget intresse. Det är ingen överraskning att vi konsumenter börjar vilja och sträva efter oväsentliga eller irrationella mål, då vi utsätts för starka känslor. Men mycket bättre är det inte då affärerna görs upp företag emellan.

Tag det här med FUD. F som i rädsla, U som i osäkerhet och D som i tvivel. Det är ett beprövat sätt att påverka även rationella beslutsfattare, exempelvis inom IT-branschen. Metoden kan vi använda själva, och den kan användas emot oss. Jag hävdar att metoden är etiskt neutral, man kan alltså FUDda sina potentiella kunder i både gott och ont syfte. “Vad tror du Oracle riktigt tänker göra med MySQL? Nog vet vi ju alla vilka metoder de kör med, jojo. Ja-a, jag skulle då inte våga köra med deras distribution, just har de ju lagt till kommersiella egenskaper i sin kod. Användarna låses in som kunder. När de väl vill byta databas kostar det skjortan. Var blev då fördelen med Open Source?” — så kunde mitt eget företags “lömska” budskap vinklas. Det underliggande rationella resonemanget förstärks av den känslomässiga dimensionen. Klassisk FUD. Och svaret? Mera FUD: “Vem vet hur länge SkySQL finns till? De har ju inte vare sig copyright, trademark eller ett stort, börsnoterat företags resurser. Försöka kan de ju, men vad gör kunderna sedan då SkySQL:s resurser tar slut? Talar med en community som saknar juridiskt ansvar?”. Kundens uppgift är att skilja åt bluff, hotelser, oväsentligheter och sanningar. Kanske genom att ge igen med samma mynt och känna efter med magen vem som har rätt?

“Känn långsiktigt’ låter underligt, men jag tror det ligger en sanning i det. Akta dig för stundens tjusning. Fråga dig hur det känns i morgon, nästa vecka, om ett år.”

Våra leverantörer appellerar till våra känslor ingalunda bara då vi ska köpa parfymer. Känsloarsenalen anlitas över hela fältet då produkter ska säljas, från yoghurt som säges aktivt förbättra vår tarmflora till livförsäkringar som ger våra efterkommande ett drägligt liv när det oförutsedda händer. Allt säljs med känslor. Att alla beslut påverkas av känslor gör vi klokt i att erkänna framför allt för oss själva. Annars är vi än mer i känslornas våld, och kan inte se klart, inte tänka klart, ja inte ens känna efter ordentligt. Känslorna måste inte vara kortsiktiga, av typ omedelbart anfall, försvar eller flykt. “Känn långsiktigt” låter underligt, men jag tror det ligger en sanning i det. Akta dig för stundens tjusning. Fråga dig hur det känns i morgon, nästa vecka, om ett år.

Bli nu sedan klok på vad som är sanning och vad som är dikt. Eller snarare, försök dechiffrera vilka argument som är relevanta och vilka som bara tagits fram för att förföra dig eller åstadkomma irrationell rädsla. Ett är då säkert: Människan påverkas av sina känslor, och den som tror sig kunna hålla sig till enbart rationella argument blir illa kvickt överkörd av en motpart som spelar på känslorna.

 

 

 

Tänk själv 2011
1. Fatta dina egna beslut, om modet att lita till sitt eget förnuft
2. Egennytta, om att roffarmentalitet inte är rationellt befogad
3. Maximera BNP, om att maximal lycka svårligen mäts i pengar
4. Tidsperspektiv, om hur en blick 30 år bakåt ger en nykter bild
5. Mat och dryck, om hur samhället subventionerar skräpmat
6. Skönhet, om hur vi bara låtsas låta bli att dyrka skönheten
7-8. Al-Skeida, om rasism, populism och rituell omskärelse
9. Distraktion, om hur andra bestämmer vad som är viktigt
10. Känslor, om rädsla, osäkerhet och tvivel i affärsvärlden
11. Det brådskar, om att det aktuella slår ut det viktiga
12. Slutsatser, om att ifrågasätta, om propaganda och att ändra sig