Fritänkare, humanist, IT-företagare

Fatta dina egna beslut

Om modet att lita till sitt eget förnuft

Vi människor är irrationella. Inte nog med att vi låter oss distraheras, hemfaller åt frestelser och hellre sysslar med det bråda än det viktiga. Vad värre är, vi låter oss beredvilligt manipuleras. Vi vilseleds av reklamen, av medier, av politiker, av enskilda företag och organisationer. Samtidigt tror vi att vi år 2011 är speciellt upplysta, medvetna och immuna mot sådan hjärntvätt som förekommit i historien, i DDR, Sovjet, Tredje riket, i Nordkorea eller andra länder som är avlägsna från oss i tid och rum.

Jag tror tyvärr inte vi är mycket bättre själva. Distans hjälper oss till klarsynthet, men det att mången av oss anser sig genomskåda hur lättlurade dagens amerikaner eller araber kantänka må vara, det verkar inte få oss att se bjälken i vårt eget öga.

Imponerad av hur självständigt tänkande personer förmår bortse från stundens lämmeltåg och massneuroser har jag föresatt mig att både privat och i affärer tänka själv, och via årets spalter stimulera Forums läsare att tänka själva. Förebilder bland förnuftiga och oberoende tänkare finns det när och fjärran. Jag plockar tre favoriter: Immanuel Kant, Jan Guillou och Nicholas Anderson. “Sapere aude”, manar herr Kant: hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd, utan någon annans vägledning. Jan Guillou må ha en politisk hemvist präglad av hans uppväxttid, men har via integritet och intelligens en klarsyn att genomskåda de flesta maktstrukturer, dra slutsatser därav och formulera dessa väl. Nicholas Andersons spalter är inte för intet Forums populäraste, eftersom han utan onödiga hänsyn till finansmarknadens aktörer läser lusen av banker, fonder, pensionsbolag och övriga organisationer satta att förvalta andras pengar.

”Jag förespråkar därmed ingen matematisk optimering av livet, utan att vi tillåter oss att stanna upp, känna efter med hjärtat, tänka efter med hjärnan och fatta medvetna beslut.”

Enklare är det förstås att låta andra tänka, att röra sig i flock, att värma upp andras tankehalvfabrikat. Visar sig tanken fel, kan man alltid skylla på någon annan. “Alla andra” är en välkänd auktoritet vi åberopat ända sedan barndomen. Men majoriteten gör ingalunda alltid rätt. Och om forntida majoriteter begått våldsdåd, betett sig oetiskt eller bara gjort klantiga beslut, är det högst sannolikt att dagens majoriteter fortsätter på samma linje.

Via dessa Forum-spalter vill jag uppmana Forums läsare att ifrågasätta. Jag tänker själv ifrågasätta. Inte gnälla, inte vara besserwisser och hävda att jag har rätt och du fel. Men nog belysa situationer där jag upplevt hur jag själv eller människor nära mig betett sig mot sina egna intressen, därtill förledda av andra. Dessa samband finns på alla nivåer i livet, allt från dagliga matinköp via barnens yrkesval till samhällets stöd av enskilda offer för finanskrisen. Beslutsfattande bygger beklagligt sällan på att vi fattar saker, medan det som fattas desto oftare är medvetenhet om konsekvenserna.

Beter vi oss förnuftigt koncentrerar vi oss på att ta väl vara på de viktigaste resurserna vi har. Vår tid, vår hälsa, våra människorelationer och våra finanser är de fyra grundpelare jag påstår våra liv bygger på. Tid, hälsa, medmänniskor, tillgångar — jag vet inte vad som vore viktigare. Ändå vimlar det av folk som slötittar på TV, äter ohälsosamt, försummar vänner och slösar med de pengar de har. Det är mot deras eget intresse. De har låtit sig manipuleras.

Att vi människor styrs av ibland oberäkneliga känslor är det inget fel på. Det gör jag också, utan att skämmas. Tvärtom anser jag det är i mitt rationella intresse att livet känns bra. Jag förespråkar därmed ingen matematisk optimering av livet, utan att vi tillåter oss att stanna upp, känna efter med hjärtat, tänka efter med hjärnan och fatta medvetna beslut. På så sätt är det alltid någon vi inte behagar, men vi kan behålla vår integritet och bli mer släkt med den Homo oeconomicus marknadsteoretikerna tror att vi redan är.

 

 

 

Tänk själv 2011
1. Fatta dina egna beslut, om modet att lita till sitt eget förnuft
2. Egennytta, om att roffarmentalitet inte är rationellt befogad
3. Maximera BNP, om att maximal lycka svårligen mäts i pengar
4. Tidsperspektiv, om hur en blick 30 år bakåt ger en nykter bild
5. Mat och dryck, om hur samhället subventionerar skräpmat
6. Skönhet, om hur vi bara låtsas låta bli att dyrka skönheten
7-8. Al-Skeida, om rasism, populism och rituell omskärelse
9. Distraktion, om hur andra bestämmer vad som är viktigt
10. Känslor, om rädsla, osäkerhet och tvivel i affärsvärlden
11. Det brådskar, om att det aktuella slår ut det viktiga
12. Slutsatser, om att ifrågasätta, om propaganda och att ändra sig