Fritänkare, humanist, IT-företagare

Maximera BNP

Om att maximal lycka svårligen mäts i pengar

En trossats seriösa ekonomidebattörer sällan ifrågasätter är att bruttonationalprodukten skall maximeras. Tillväxt är bra! Utilitarismen lär oss att maximera den sammanlagda mängden av det goda. Men implikationspilarna från att maximera det goda till maximering av BNP är snart sagt obefintliga. Och ett otal dumheter begås, av samhället och av oss som enskilda individer, för att vi tar sambandet för alltför uppenbart.

Nej, du läser inte folktidningen Ny Tid. Och jag är varken en senkommen 68:a eller en övervintrad anhängare av herr Linkola. Jag är en diplomingenjör från Otnäs. Jag drev mitt eget företag Polycon Ab i fjorton år och satt tio år i ledningen för tillväxtbolaget MySQL AB, som för en saftig peng köptes upp av Sun Microsystems, i sin tur uppköpta av Oracle. Jag sade upp mig och är nu i ledningen för ett nytt tillväxtbolag. Jag vinnlägger mig om att tänka rationellt, och vårt mål med att grunda SkySQL Ab är givetvis att maximera aktieägarvärdet. Mina åsikter kommer ur min egen påse av livserfarenheter och härrör bevare mig inte ur någon säck med bedagad sjuttiotalspropaganda. 

Poängen är att BNP-tillväxt inte enligt definition är god. Mera är inte alltid bättre. Dessutom ingår också det onda i BNP. Och då pressen genomsyras av oreflekterad dyrkan av snabba pengar blir följderna samhällelig dekadens och kortsiktig rovdrift på våra resurser, utan att den sammanlagda mängden av det goda ökar.

”Jag hävdar att det måste finnas en både marknads­- ekonomisk och etisk livsstil där man optimerar både BNP och egennytta, där man själv njuter av livet och tillika skapar värde för sina med­- människor.”

Låt mig uttrycka mig konkret. Jag tror vi mår bäst och maximerar vår lycka om vi håller oss friska genom att vi rör på oss, låter bli att röka, dricker måttligt och äter hälsosamt (helst mat vi själva tillrett av rena lokala råvaror), om vi undviker mediciner, om vi tar oss fram kommunalt, till fots och med cykel, och om vi underhåller oss genom att umgås med varandra, diskutera och läsa goda böcker vi lånat på biblioteket. Men på det sättet säljer man ju inte mycket mediciner, färdigmat, konditionsapparater, bilar, hemelektronik och Disneyfilmer. Eller reklam för desamma. Och sjukvårdsintäkterna minskar drastiskt.

“Jasåjaha”, hör jag läsaren tänka högt. “En dyster och bakåtsträvande moralapostel på sina höga hästar, dendär skribenten”. Nejdå. Jag gillar detta livets goda. Inte bara vin, kvinnor och sång, utan också ny teknik är påfallande skoj, liksom resor. “Just så”, hör jag läsaren svara. “Russin plockar han, hedonisten. Elektronikskrot lämnar han efter sig, och hans CO2-avtryck är säkert stort som istäcket över Östersjön”. Jadå, jag erkänner mig skyldig därtill.

Det här har jag varit med om många gånger: Om jag i en grupp ingenjörer (och varför inte ekonomer) som nästan-vegetarian framför etiska argument av typ “det är egentligen illa för samhället att äta kött”, bemöts jag av motargument av typen “Ska du säga! Inte är fisk ett dyft bättre!”. Detta är diskutabelt rent faktamässigt (fiskodling torde förorena mindre). Men än värre: Att du begår ett litet fel rättfärdigar inte att jag begår ett stort fel.

Jag hävdar att det måste finnas en både marknadsekonomisk och etisk livsstil där man optimerar både BNP och egennytta, där man själv njuter av livet och tillika skapar värde för sina medmänniskor. Tyvärr ligger letandet efter denna inte högt på samhällets agenda. I stället purras palt i folket under devisen “Vi hade inget annat val”.

Det etiska dilemmat drivs till sin spets inom lobbyingverksamheten, som cyniskt sett går ut på att förespegla att lobbyistens egenintresse är i samhällets helhetsintresse. Så är sällan fallet. Frågor om samhällsstöd, beskattning, patent, licenser och tillståndsförfaranden är bara på ytan ekonomiska till sin natur. De underliggande frågorna är etiska och svaren får vi bäst genom att inte lyssna på lobbyisterna utan genom att tänka själva.

 

 

 

Tänk själv 2011
1. Fatta dina egna beslut, om modet att lita till sitt eget förnuft
2. Egennytta, om att roffarmentalitet inte är rationellt befogad
3. Maximera BNP, om att maximal lycka svårligen mäts i pengar
4. Tidsperspektiv, om hur en blick 30 år bakåt ger en nykter bild
5. Mat och dryck, om hur samhället subventionerar skräpmat
6. Skönhet, om hur vi bara låtsas låta bli att dyrka skönheten
7-8. Al-Skeida, om rasism, populism och rituell omskärelse
9. Distraktion, om hur andra bestämmer vad som är viktigt
10. Känslor, om rädsla, osäkerhet och tvivel i affärsvärlden
11. Det brådskar, om att det aktuella slår ut det viktiga
12. Slutsatser, om att ifrågasätta, om propaganda och att ändra sig