Fritänkare, humanist, IT-företagare

Religion

Förra spalttemat, demografi, var oskyldigt. Religion är brännbart.

Även objektiva iakttagelser utdöms lätt som färgade, och min ambition är att gå utöver det objektiva. Jag är nämligen rädd, rädd för att religiösa maktkamper får praktiska konsekvenser för vårt leverne. En megatrend jag ser är en ökad polarisering i trosfrågor.

Låt mig ta sats från ett IT-ingenjörsperspektiv, som utmynnar i en analogi mellan 1980-talets förhärskande operativsystem och religioner. På IBM-stordatorer var MVS/TSO och VM/CMS de två stora, med den tidens mått, interaktiva operativsystemen. Unix hade inte nått IBM-världen, och Linux var inte påtänkt. MVS/TSO var stort och klumpigt. Långa haranger krävdes för att allokera filer; storlek och postlängd måste definieras på förhand. VM/CMS höjde programmerarens produktivitet via flexibilitet och en modernare grundstruktur.

Spola tio-femton år framåt. Hade det rigida MVS/TSO minskat och det smidiga VM/CMS ökat sina marknadsandelar?

0 Comments

Leave A Reply