Fritänkare, humanist, IT-företagare

2012-05-23 19:41:31