Fritänkare, humanist, IT-företagare

2012-05-07 17:07:25