Fritänkare, humanist, IT-företagare
Språk

Språk

Det språkliga landskapet i Europa och världen är i ständig förändring. Megatrenderna på detta område är speciella, i och med att språket inte bara är ett praktiskt kommunikationsmedel, utan också en bärare av känslor och identitet. Vårt sätt att förhålla…read more →

Idrottsglädje

Idrottsglädje

Det finns många fällor att trilla i då man utbyter tankar om männi­skans personliga ansvar för sin hälsa. Det här gäller förra månadens tema mat, likaväl som i frågor om motion och idrott. Megatrenderna gör ändå att vi gör gott…read more →

Maten

Maten

Jag ansvarar nu i maj 2012 för vårt företags personalmöte i Aten. Till mötet kommer ett femtiotal personer från ett drygt dussin länder. Säljare, supportpersonal, konsulter och stabspersonal, samtliga inom IT-branschen. Mötet ordnas för ’typiska Forum-läsare’. Medges, endast en del…read more →

Pirater

Pirater

Megatrender är ibland svåra att beskriva helt utan att ta ställning personligen. Denna månads objekt är speciellt utmanande: Framträdandet av den nya, internationella politiska rörelse som på svenska går under namnet Piratpartiet. Låt mig börja med några objektiva fakta. Rörelsen…read more →

Religion

Religion

Förra spalttemat, demografi, var oskyldigt. Religion är brännbart. Även objektiva iakttagelser utdöms lätt som färgade, och min ambition är att gå utöver det objektiva. Jag är nämligen rädd, rädd för att religiösa maktkamper får praktiska konsekvenser för vårt leverne. En…read more →

Demografi

Demografi

Endel sätt att skåda in i framtiden är tämligen träffsäkra. Vi  åldras. Tiden går, nativitet och dödlighet ändras långsamt, och migrationen är måttlig Om tio år är alla nu levande exakt tio år äldre, såframt de inte dött. Somliga har…read more →

Framtiden

Framtiden

Visst har vi möjligheter att påverka vårt eget öde. Men vår omgivning förändras grundläggande, vad vi än gör. Vi må drömma om den gamla goda tiden. Framtiden blir annorlunda, och där hjälper inte söta mamma. Paasikivis kloka ord, ”All visdoms…read more →

AnkSoMe

AnkSoMe

AnkSoMe (www.anksome.fi) är en gemenskap för finlandssvenska inom Sociala Medier. Bakgrund Det vimlar av goda råd kring sociala medier, framför allt på nätet. Och bra så. Men riktigt bra på sociala medier blir man först då man träffar likasinnade i…read more →

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Kaj Arnö är en IT-företagare som har varit med och grunda företaget MySQL Ab. Företaget såldes åt Sun Microsystems år 2008 för en miljard dollar. Då Oracle köpte Sun, grundades SkySQL Ab där Kaj har tjänat som en medlem av…read more →

Bertel Nagubo

Bertel Nagubo

Bertel Nagubo (bertel.nagubo.fi/) är enligt egen utsago ”En rätt så gamal gentleman, e myky för ti spatser med käpp på Körkbackan i Nagu socken. Gillar mest å filosofer å studer vad som händer å sker, å speciellt då i Nagu.”…read more →

1234
Page 3 of 4