Disney vs. Nagu

Vi måste se till att just vår kultur konsumeras. Vi ska associera Nagu med den kultur som funnits här de senaste 620 åren. Annars utarmas vi av likriktande amerikansk kultur.