Fritänkare, humanist, IT-företagare

Maten

Jag ansvarar nu i maj 2012 för vårt företags personalmöte i Aten. Till mötet kommer ett femtiotal personer från ett drygt dussin länder.

Säljare, supportpersonal, konsulter och stabspersonal, samtliga inom IT-branschen. Mötet ordnas för ’typiska Forum-läsare’. Medges, endast en del är finlandssvenskar, men alla har med Forums läsarprofil överensstämmande utbildning och yrkesuppgifter, och de allmänna värderingarna här i världen skiljer sig allt mindre.

Vad har detta med temat ’mat’ att skaffa?

Väldigt mycket. För en målgrupp som denna handlar mat inte bara om överlevnad. Mat är ett sätt att njuta, att uttrycka gemenskap, att visa sin identitet. Maten avspeglar livsstilen. Så valet av restaurang gavs uppmärksamhet, och hänsyn togs till dieter och allergier.

0 Comments

Leave A Reply