Fritänkare, humanist, IT-företagare

Kommunikation – Forum-spalter 2013

Som VP Collaboration i SkySQL Ab svarar Kaj Arnö för kommunikation och samarbete inom ett bolag med drygt 60 anställda i 16 länder. I dessa månatliga spalter för tidskriften Forum för ekonomi och teknik 2013 delar Kaj med sig av sina tankar om både tekniska och sociala aspekter på hur man bäst gestaltar dagens olika former av kommunikation.
Koncentriska cirklar

Koncentriska cirklar

Pang på rödbetan: mången skribent går rakt på sak.  Är skribenten högste chefen och är läsaren i startgroparna beredd att springa varthelst det pekas, ja då kan det vara ändamålsenligt. Ifall det handlar om en ny tanke, och om skribenten…read more →

12
Page 2 of 2