Fritänkare, humanist, IT-företagare

Nagu Kajak

Upptäck Skärgårdshavet med egen muskelkraft
www.nagukajak.fi