Fritänkare, humanist, IT-företagare

Idrottsglädje

Det finns många fällor att trilla i då man utbyter tankar om männi­skans personliga ansvar för sin hälsa.

Det här gäller förra månadens tema mat, likaväl som i frågor om motion och idrott. Megatrenderna gör ändå att vi gör gott i att inte blunda för realiteterna.

Jag skönjer två motstridiga trender. Trend ett är en i kroppsomfång växande majoritet som sköter en allt större del av sitt transportbehov med bilar, rulltrappor, bussar, hissar, motorcyklar och -båtar, vad som helst så länge de själva är i vila. Denna majoritet verkar se motion som ett arbetsdrygt, ansträngande och olustigt sätt att vårda sin hälsa. Ett tema för flåshurtiga frisksportare, främst ägnat att ge vanligt folk ont samvete. Man borde, men man blir ju trött och svettig, man har så lite tid och framför allt ingen lust.

0 Comments

Leave A Reply