Fritänkare, humanist, IT-företagare

På resande fot

Om attityder, rutiner och äventyr

Måste du resa mycket i arbetet? Samtidigt som du inte måste, utan får, resa på fritiden? Resande är en sällsam kombination av rutin och äventyr.

Jag minns med saknad hur jag i tiden såg fram emot mina första “riktiga” affärsresor. Det var spännande att få fara på kurs till Stockholm, på konferens till Rom eller ända till USA. Det var svårt att förstå äldre kolleger som blaserat talade om att “igen” behöva resa, till Frankfurt, London eller Paris. Kunde det bli enahanda att fara dit?

Resande kan innebära ofrihet. Klockslag att passa. Obekväma tidpunkter att stiga upp. Komma hem sent. Tidszoner som rubbar dygnsrytmen. Okunskap om var man hittar vettig mat. Avstånd från dem man egentligen vill vara med. Köande och väntan. Och förmaningar: Stäng av datorn! Telefonen såviså. För att inte tala om den självgoda maktutövningen småpåvarna i säkerhetskontrollen utsätter oss för, under förespegling att det vore för vårt eget bästa. Den mest extrema känsla av ofrihet upplevde jag då Eyjafjallas utbrott höll mig strandad på fel sida Atlanten under fem dagar i våras.

Mer uthärdligt blir det enahanda resandet om man anpassar sig. Stiger upp i tid. Tar egen mat med. Lagom liten och lätt litteratur, bekväm att ta fram i varje kö. Minimal packning. Mentala rutiner och minneslistor så småsaker såsom laddare inte glöms. Skype och SMS till stödtrupperna, vid rätt tillfälle. Tacka nej till att oreflekterat äta flygmaten. Vägra distraheras av köperbjudanden och löpsedlar. Värna om makten över den egna tanken och humöret.

Guldkant kan resorna få om man lyckas ta vara på de tillfällen man erbjuds att göra något annorlunda, socialt, unikt. Rätt förberedd kan man förvandla oförutsedd väntetid till en angenäm träff, en löptur eller ett besök av en ort man själv verkligen gillar, i stället för att hemfalla åt självömkan eller låta sig vilseledas av ovidkommande reklam. Men det kräver att man tänkt efter före, lagt upp små minneslistor och förvaltat sin adressbok så väl att man enkelt får en överblick över vilka personer man kunde träffa, privat eller i yrket, på orten man besöker. Google Maps, Wikipedia, Wikitravel, Trip Advisor och andra nätresurser hjälper också, om man surfat i tid.

”Uppbyggande av personliga rutiner kring resandet kan göra affärsresande inte bara uthärdligt utan mödolöst och produktivt.”

Att kombinera affärsresor med privata intressen är inte lätt, men inte heller omöjligt. Närvaro av för arbetet utomstående personer blir lätt distraherande och rentav påfrestande. En sak i taget! Ett fuktigt besök på Oktoberfest kan mycket väl vara helt koncentrerat på lösande av svåra affärsproblem, varvid närvaro av aldrig så stämningshöjande bättre hälfter vore fel. Rätt kan däremot vara att förlänga resan och då bjuda med privat sällskap, så länge allas förväntningar satts riktigt.

Uppbyggande av personliga rutiner kring resandet kan göra affärsresande inte bara uthärdligt utan mödolöst och produktivt. När och vad man packar (i tid, litet). Var man förvarar resväskan och necessären (alltid resklara och på samma plats). Vilka papper och vilken litteratur man tar med (små högar som man gjort redo i tid). Var man håller dem under resan (enkelt tillhanda). När och hur man förvaltar kvitton (sorterar och slänger under resan, redovisar genast efteråt). När man mejlar under resan (under väntetider, dock minst två gånger dagligen). Hur man packar upp då man kommer hem (genast allt på rätt ställe, även om man är trött).

Själv nyttjar jag tröttheten under resor till att utvärdera tidigare planer och nedteckna nya idéer med penna och papper. Överföringen till datorn får vänta tills det blir bekvämt.

Rikligt resande har för egen del lett till att jag bättre uppskattar de miljöer och förutsättningar jag har framför köksdörren, både i München och i Nagu. Och de affärsresor jag nuförtiden mest ser fram emot går till Åland.

 

Arbete och fritid 2010
1. Fritiden och arbetsmyran, om tillgänglighet och balans
2. Förväntningar, om att inte göra någon besviken
3. Fritidsframgång, om hur man ‘lyckas’ på fritiden
4. Tidens väsen, om att disponera olika sorters tid
5. Gallra i dina semesterplaner, om att inte vila för flitigt
6. Ordning och reda, om att spara tid och slippa friktion
7-8. Friheten vi redan har, om skenbara och verkliga begränsningar
9. Frivilligt arbete, om att nå resultat och ha roligt
10. En sund själ i en sund kropp, om idrott och att ta vara på sig
11. Mer än tusen ord, om fotografering under arbete och fritid
12. På resande fot, om attityder, rutiner och äventyr