Fritänkare, humanist, IT-företagare

Frivilligt arbete

Om att nå resultat och ha roligt

I gränsmarkerna mellan arbete och fritid finns något vi kallar för frivilligarbete. Frivilligt är det såtillvida, att ingen ersättning utgår. Arbete är det därigenom, att det finns en uppdragsgivare. Någon utomstående part har intressen som ska drivas. Ren hobbyverksamhet kräver ju inte att vi på något vis är nyttiga, utan vi kan lugnt odla vår själ utan yttre krav.

Varför skulle man då åta sig att arbeta frivilligt? Är det någon mening med att låta andra ställa krav på en, utan ekonomiskt vederlag? Utan vidare. Det finns många bevekelsegrunder, ytliga såväl som djupa. Att pro bono-arbetserfarenhet ser bra ut på CV:n skadar ju inte, men räcker föga som motivationsfaktor annat än för den värsta prestigetänkare. Mer givande är det utvidgade nätverket, av personer med annan profil än de vanliga kunderna. Detta nätverk kan hjälpa med de mest varierande behov, ifall föremålet för frivilligarbetet är omsorgsfullt valt.

Rimligen väljer man ett ändamål man vurmar för. Det kan röra sig om en organisation med anknytning till ens egna intressen, som har behov av ens sakkunskap. Du får lära känna personer som kan det du är intresserad av; de får dra nytta av ditt kunnande inom ditt specialområde. Då blir det ömsesidigt utbyte — så mycket mer än bara ett gott samvete över dagens goda gärning.

Villkoren för frivilliga uppdrag är inte heller lika strikta som för betalt arbete. Visst skall arbetet du gör vara uppdragsgivaren till nytta, men ingen förväntar sig att du i detalj dansar efter deras pipa eller uppfyller byråkratiska detaljformaliteter när du jobbar gratis. Det blir enklare att säga nej; din tröskel för att våga dra gränser för vad du ställer upp på kan sjunka. Dessa erfarenheter kan komma väl till pass också i det normala yrkeslivet. En arbetsrelation som bygger enbart på ömsesidig respekt och empati får en annan natur. Kanske du upptäcker att du också dagligdags har möjlighet att välja jobba i huvudsak med folk som får dig på gott humör och ger dig lust att prestera?

”Jag hävdar att frivilligarbetet är ett gott föredöme för vardagsjobbet ur grundläggande produktivitets­ perspektiv: Jobbar man gratis, vill man bara två saker – nå resultat och ha roligt medan man jobbar.”

Jag hävdar att frivilligarbetet är ett gott föredöme för vardagsjobbet ur grundläggande produktivitetsperspektiv: Jobbar man gratis, vill man bara två saker — nå resultat och ha roligt medan man jobbar. Improduktivitet, intrigering och nejsägare har man väldigt litet till övers för. De självklara metoder man använder för att undvika dem i pro bono-arbete kan inspirera alldagen.

Frågan inställer sig förstås huruvida man ekonomiskt sett har råd att arbeta gratis. Jag tror de flesta Forum-läsare lever över existensminimum. Ofta är respekt och genuin arbetsglädje en större bristvara än det pekuniära. Och de bristvarorna bjuder förnuftigt valt frivilligarbete på i riklig mängd.

Själv har jag haft påfallande roligt frivilligarbete under senvåren och sommaren. Via omvägar i form av mig tidigare obekanta beröringspunkter i de ömsesidiga nätverken kontaktades jag av turismenheten i Väståbolands stad, med uppgift att hjälpa staden nyttja webbens sociala nät för att få fler turister till skärgården. Mitt egenintresse som tidvis Nagubo var att förstärka mitt nätverk till ortsbefolkningen, och jag slogs omedelbart av tanken att andra tidvisa Nagubor har liknande behov.

Vi grundade Facebook-fansidor för Nagu och en skild Twitter- och Facebook-identitet vid namn Bertel Nagubo, en dialekttalande gambel skråpelgåbb som på Nagufärjan skyltar att “he blir betär om tu å komber me”. Kontona twitter.com/nagubon och facebook.com/nagubon har kopplat ihop hundratals ortsbor och sommargäster, som Bertel motiverar till att bli frivilliga Nagu-ambassadörer. Jobbet som Bertel-barnmorska kan vara svårt att klå i rolighet, men med litet fantasi kan de flesta av oss hitta frivilliga uppdrag som är både skojiga och nyttiga.

 

Arbete och fritid 2010
1. Fritiden och arbetsmyran, om tillgänglighet och balans
2. Förväntningar, om att inte göra någon besviken
3. Fritidsframgång, om hur man ‘lyckas’ på fritiden
4. Tidens väsen, om att disponera olika sorters tid
5. Gallra i dina semesterplaner, om att inte vila för flitigt
6. Ordning och reda, om att spara tid och slippa friktion
7-8. Friheten vi redan har, om skenbara och verkliga begränsningar
9. Frivilligt arbete, om att nå resultat och ha roligt
10. En sund själ i en sund kropp, om idrott och att ta vara på sig
11. Mer än tusen ord, om fotografering under arbete och fritid
12. På resande fot, om attityder, rutiner och äventyr