Fritänkare, humanist, IT-företagare

Framtiden

Visst har vi möjligheter att påverka vårt eget öde. Men vår omgivning förändras grundläggande, vad vi än gör. Vi må drömma om den gamla goda tiden. Framtiden blir annorlunda, och där hjälper inte söta mamma.

Paasikivis kloka ord, ”All visdoms moder är att erkänna fakta”, leder till frågan jag strävar att reda ut i årets Forum-spalter: vilka faktiska förändringar är väsentliga för vår framtid? Årets tema är likt fjolårets ”Tänk själv” på två sätt. Dels baserar sig mitt val av trend på en subjektiv bedömning, dels borrar jag mig in i trenden via egna reflektioner, inte statistisk analys. Spalterna publiceras på samma Facebook-sida, ”Tänk själv”, som lanserades ifjol.

0 Comments

Leave A Reply