Fritänkare, humanist, IT-företagare

Demografi

Endel sätt att skåda in i framtiden är tämligen träffsäkra. Vi  åldras. Tiden går, nativitet och dödlighet ändras långsamt, och migrationen är måttlig

Om tio år är alla nu levande exakt tio år äldre, såframt de inte dött. Somliga har fått barn, flyttat eller fått nyinflyttade grannar.

Hur självklart ovanstående resonemang än låter, har det grundläggande konsekvenser för vardagen. Antalet barn som börjar skolan under de nästa åren är rätt givet, de nya pensionärernas antal likaså. Matematiska modeller kan göras upp, enligt vilka det tydligt framgår hur många som förvärvsar­betar, hur många som nått dagens pensionsålder. Med en rimlig mängd antaganden kan man prognosticera antalet studerande, andelen svenskspråkiga, proportionen utlänningar, befolkningens förväntade livslängd. Särdeles spekulativa behöver dessa prognoser inte bli; demografiska data rör sig väldigt långsamt.

0 Comments

Leave A Reply