Fritänkare, humanist, IT-företagare

Kommunikation

Koncentriska cirklar

Koncentriska cirklar

Pang på rödbetan: mången skribent går rakt på sak.  Är skribenten högste chefen och är läsaren i startgroparna beredd att springa varthelst det pekas, ja då kan det vara ändamålsenligt. Ifall det handlar om en ny tanke, och om skribenten…read more →

12
Page 2 of 2