Fritänkare, humanist, IT-företagare

Kommunikation

Visuell kommunikation biter

Visuell kommunikation biter

Skriftlig kommunikation har länge varit något vi alla förväntas behärska, oavsett yrkesval. Redan i årtionden har vanliga dödliga använt i stort sett samma verktyg som författare och journalister: Vi har haft råd med papper och penna, skrivmaskiner, kopiering och nu…read more →

Slagsmål

Slagsmål

Ibland urartar kommunikationen. Knytnävarna flyger, om inte fysiskt så åtminstone verbalt. Sker detta, är det i så fall motpartens fel, och inte ens eget; det är väl de flesta av oss ense om, särskilt i stridens hetta. I Paulanertältet klockan…read more →

Kunden förnedras

Kunden förnedras

Företagen kommunicerar som krattor. IT-branschen visar vägen hur man effektivt kan använda ny teknik för att fjärma sig från kunden, men andra sektorer som låtsas betjäna konsumenter – energi, bank, försäkring, resor – ligger inte långt efter. Vad jag åsyftar…read more →

Socialt nätliv

Socialt nätliv

Kommunikation sker idag mer publikt än någonsin förr. Inte var det många som förr i tiden skrev insändare i tidningen, men desto fler är det som idag skriver publikt synliga kommentarer och inlagor på webben. Inte för intet talar man…read more →

Internetdiet

Internetdiet

Sommaren visar verkligheten från en annan sida. Vi utsätter oss själva för andra vanor, av egen fri vilja, eller av omständigheternas tvång. Vänner och bekanta svarar på mejl och Facebook- meddelanden i en makligare takt än vanligt; nästan ingen urskuldar…read more →

Rätt och fel: tio rättesnören

Rätt och fel: tio rättesnören

Kommunikation är medmänskligt umgänge. Goda rättesnören för kommunikation kan därmed anses vara åtminstone besläktade med goda etiska rättesnören i allmänhet, om man tolkar temat tillräckligt fritt. Och det har jag gjort med vett och vilja. Jag har grubblat på rätt…read more →

Mötesvanor

Mötesvanor

Mötet är en grundläggande byggsten för mänskligt samarbete. Möten har hållits längre än själva mänskligheten funnits till; man skulle tycka att reglerna för produktiva möten hunnit mogna lite mer än telefonbeteendet. Så är säkert fallet, men ny teknik har gillrat…read more →

Telefonvanor

Telefonvanor

”Arnö mitt i maten” svarade min salig far i telefon på 1970-talet, om någon råkade ringa just vid den tidpunkten. Okonventionellt enligt dåtida standarder, när man inte visste vem som ringde, eller ens vilket språk motparten talade (fast på den…read more →

Formuleringar

Formuleringar

Hi! Finns det en mer intetsägande inledning på ett mejl? Detta förutsatt att avsändaren inte velat ge ett humoristiskt svar på den östnyländska frågan ”Vart e du?”. Om jag ska känna mig tilltalad, fångas min uppmärksamhet bäst om mitt namn…read more →

Informationsarkitektur

Informationsarkitektur

Papper och penna må fortsättningsvis vara bra verktyg för att fånga flyktiga idéer då de uppstår, på ett blädderblock i ett mötesrum eller på klottpapper under en utflykt. Men vägen är lång före idén blir en produktbroschyr, en affärsplan, en…read more →

12
Page 1 of 2