Fritänkare, humanist, IT-företagare

Årsfesttal i Åbo

För några år sedan var jag själv teknolog. Ännu några år före det programmerade jag Eratosthenes’ såll och räknade alla primtal upp till 32767 på 200 ms, på en 1 MHz Z80.

Än sen då?

Det var början på mitt festtal 28.2.2014, då Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f. begick sin femtonde årsfest. Jag tog ytterligare sats i DDR, Vinterkriget och föräldraskap, för att kristallisera en inbjuden entreprenörs tio råd till dagens studerande: “Vad borde någon ha sagt mig då jag var i publikens belägenhet”, och “vad var i backspegeln sett bra ändå”.

Talet höll sig till givna 15 minuter och utmynnade i dessa tio råd.

  1. Skapa värde för andra.
  2. Tävla i första hand med dig själv.
  3. Utveckla din äkta självsäkerhet.
  4. Odla olikhet.
  5. Värna modersmålet.
  6. Formulera klara, skarpa tankar.
  7. Medge fel.
  8. Var aktsam med vem du litar på.
  9. Finn din etisk-monetära balans.
  10. Avla och fostra barn till lyckliga vuxna.

Festen skilde sig i några små detaljer från det invanda mönstret från Teknologföreningen i Otnäs. Honnörsbordet bemannades sist och dess gäster introducerades separat; så även min skönsjungande kemistteknologbordsdam Amira Mountassir och jag.

Man uttalade tydligt ordet “Skål!”, högerut, vänsterut och rakt fram – men ingen returskål förekom, som på dagens TF. Fritt svar var tillåtet då man inte-sade-nej-därtill, men uppföljningen därefter var starkt ritualiserad och ny, på en gång. Det mesta var sig dock likt. Sibbobor förekom även så här långt västerut.

En angenäm kombination av det formella och det spontana.

Också kandelabern var snygg.

Tack till Amira Mountassir för bordssällskapet, till Jonathan Aschan för inbjudan och fotografier, till Fredrik Breitenstein för förmedling av kontakten och till hela Date jämte gäster för en angenäm afton på Kåren i Åbo!

0 Comments

Leave A Reply