Fritänkare, humanist, IT-företagare

Tungvrängande

Om BRIC-länder, språk och global finlandssvenskhet

Det ges ljusglimtar mitt i allt det mörka som gäller världens finanser i allmänhet och Suns ekonomi i synnerhet. En av dem är Suns mjukvaruförsäljning, som växer globalt då resten krymper. En annan är de nya marknaderna utanför de etablerade ekonomierna i EU, USA och Japan. Jag har varit i den lyckliga belägenheten att medverka i snittstället av dessa två tillväxtområden, nämligen lanseringen av MySQL i det som numera heter Emerging Markets.

 

Kärnan i Emerging Markets brukar förkortas BRIC, för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. I alla dessa har MySQL introducerats med pukor och trumpeter. Pukorna är i detta fall MySQL:s världsomspännande användarskaror, medan trumpeterna representeras av Suns fältorganisation av marknadsförare och säljare.

 

Stämningen i dessa länder är positiv. I Brasilien kändes nyheterna om nya bottenrekord i Suns börskurs väldigt avlägsna för både de lokala och mig själv. Här byggs det! Ekonomin växer, och så även Suns försäljning. I Indien knakar det än mer. Liksom i Brasilien inser man där på högsta rege ringsnivå att Open Source är i landets ekonomiska intresse, i ännu högre grad än fallet är i EU, USA och Japan. Mitt möte med en högt uppsatt representant för den indiska regeringen var förtroendeingivande: Indien kombinerar en förnuftig ideologi som tar avstånd från lösningar som binder dem till enskilda (oftast amerikanska) leverantörer med pragmatism, en vilja och uppenbar ligen också förmåga att få saker att hända.

 

Kina är ett kapitel för sig. Medan forna brittiska kolonier som Indien och Sydafrika gör det lätt för en att kommunicera, och medan Bad English ger en god gemensam kommunikationsplattform i Latinamerika och Ryssland, gäller detta inte i Kina. Där måste det allra mesta simultantolkas och ens egen förmåga att kommunicera ansträngs till bristningsgränsen.

 

För att skapa en god grogrund för kommunikationen har jag infört ett litet tricks, som brukar öppna dörrarna och höja intresset för mitt egentliga budskap om MySQL: Jag håller de första fem–sex minuterna av mitt föredrag på det dominerande lokala språket. Detta började jag med i det trygga EU, i Italien. Uppmuntrad av det positiva bemötandet har jag upprepat detta i mer utmanande länder, såsom Ryssland, Turkiet, Japan, Kina, Brasilien och Argentina.

 

Och publiken, van vid att utrikiska föredragshållare kommer från USA, brukar inte vara bortskämd med denna form av uppmärksamhet. För en finlandssvensk är det inte en omöjlighet att vränga tungan på ett sätt som gör ens uttal om inte direkt njutbart så åtminstone uthärdligt och begripligt. Så jag skriver mitt tal på engelska, och ber sedan någon lokal Sun-kollega översätta. Litet pluggande av lokala uttalsregler behövs ju förstås (i fallet Kina: mycket).

 ”För en finlandssvensk är det inte en omöjlighet att vränga tungan på ett sätt som gör ens uttal om inte direkt njutbart så åtminstone uthärdligt och begripligt.”

Och resten av kommunikationen brukar gå bra, om man bara visar hänsyn för lokala seder och bruk, och öppet erkänner sin egen okunskap utan att låta den utmynna i osäkerhet eller utplåning av den egna identiteten. Sålunda brukar jag hålla den finlandssvenska fanan högt, ”jag är från Finland och talar svenska, som Linus Torvalds, som MySQL:s chef och som MySQL:s grundare”. Och serveras det alkohol brukar meningen ”har vi kommit hit för att tala eller för att dricka?” efter lämpliga utredningar av den finska nationalkaraktären uppskattas och präglas in i minnet av hela sällskapet.

 

Vid sidan av kulturella överraskningar (kindkyssar mellan män i macho-Argentina, salmonella efter besök på Suns kantin i Bangalore, otvungen förbrödring mellan raserna i Sydafrika), ges det också affärsmässiga överraskningar. Visst hade jag räknat med att ’Sub-Saharan Africa’ hör till Suns snabbast växande regioner, med tanke på att de börjar från en så låg säljnivå. Men inte hade jag trott att det land som mest överträffar sina säljmål är samma land som är mest känt för lurendrejerimejl, nämligen Nigeria! Oljelandet köper Sun-hårdvara på löpande band, och nu öppnar Sun kontor i Lagos.

 

 

 

Från MySQL till Sun 2008
1. En bra start, om förväntningar och förändringar och frågor
2. Ut på turné, om storabröder, namnet på och en eriksgata
3. En ny kropp, om storleksskillnader och växtvärk
4. Mårten avgör, om JavaOne, beslutsfattande och navelskåderi
5. Delad identitet, om att vara Sun-anställd, kunder, och Ubuntu
6. Affär i rätt tid, om börsnedgång, ägartrygghet och Bror Duktig
7. En svart svan?, om framgång, ihärdighet, förmåga och slumpen
8. Vardagen är här, om friktion, byråkrati och anställningstrygghet
9. Tungvrängande, om BRIC-länder, språk och global finlandssvenskhet
10. Självmålet, om MySQL 5.1, NPOV och negativ publicitet