Fritänkare, humanist, IT-företagare

Affär i rätt tid

Om börsnedgång, ägartrygghet och Bror Duktig

Sommaren inleddes med mörka moln framför solen. De som följt med börsen har sett Suns aktievärde sjunka till nivån från 1995, för tretton år sedan. De senaste månadernas kräftgång för Sun har att göra med dåligt sug på hemmamarknaden i USA, vars vikande marknad inte kunnat kompenseras av högre tillväxt speciellt i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

 

Spekulationer kring nedgången förekom redan före Sun offentliggjorde sitt fjärde kvartal. Suns redovisningsår är förskjutet med sex månader, vilket innebär att resultatet för år 2008 som avslutades i juni redovisades den första augusti. Omsättningen stampade på stället (13,9 miljarder dollar) medan årsvinsten gick ned marginellt från 0,52 till 0,49 dollar per aktie. I kombination med ledningens vy för det nya året gav detta fullt utslag i aktiekursen.

 

I börsmeddelandet syns även MySQL. För första gången i MySQL:s historia har våra tillväxtsiffror redovisats publikt. ”Den globala efterfrågan på MySQL fortsatte accelerera, med 44 procent flera bokningar under april–juni 2008 jämfört med samma kvartal under fjolåret”. Så exakta har vi då aldrig varit själva! Även resten av det prunkande börsblomsterspråket, ”Vi fortsätter att med tillförsikt bygga på innovationer inom Open Source som accelerator för vår tillväxtstrategi…”, omnämner MySQL.

 

Var det nu riktigt smart att sälja ut MySQL till ett sådant bolag? Kursen är på botten. De kvarvarande MySQL-optionernas värde har halverats på grund av börsnedgången. Vi Sun-delfiner (politiskt korrekt term för ex-MySQL:are) är en del av ett företag med nolltillväxt, och man hinner inte lära känna somliga av sina nyvunna kollegor förrän de redan hunnit saneras bort.

 

Svaret är ja. Vågorna hade nog gått högt och vinden blåst snålt även ifall vi förblivit självständiga. Vem vet till vilket pris vi noterats på börsen, och vem vet vad som hade funnits kvar av MySQL:s börsvärde om vi offentliggjort att vi vuxit ’bara’ 44 procent gentemot fjolåret. Enorm tillväxt är en grundförutsättning för en hög värdering – annars råkar man ut för den fälla Sun nu är i, där Suns totala börsvärde är skrattretande lågt i jämförelse med köpeskillingen för MySQL. 7–8 miljarder dollar för Sun med 33 000 anställda, gentemot en miljard för MySQL med 400 anställda. Per anställd räknat betingade vi Sun-delfiner 2,5 miljoner dollar per skaft, medan Sun-klassikernas motsvarande nyckeltal ligger 92 procent lägre på drygt 200 000 dollar per anställd.

”Var det nu riktigt smart att sälja ut MySQL till ett sådant bolag? Kursen är på botten. De kvarvarande MySQL optionernas värde har halverats på grund av börs-nedgången.”

Därutöver ger den fastslagna affären de gamla MySQL-ägarna trygghet i form av pengarna på banken. Inget beroende av ett ogint börsklimat och en amerikansk kvartalsresultatskultur, där asgamarna vädrar morgonkadaverluft vid första bästa hack i försäljningskurvan.

 

Inuti Sun fortsätter Sun-delfiner att åtnjuta mönsterelevens status. Högsta cheferna tar fram MySQL som typexempel på hur man sållar fram prospekt bland användarskaran, hur man gradvis bygger upp ett intimare förhållande med dem, och hur man sedan gör affär. I själva konsten att sälja fri mjukvara mot pengar är vår ’kärna av Open Source, yttre ring av kommersiellt tilläggsutbud’ också basmodellen, som Suns andra open source -produkter förväntas ta efter.

 

Jag har frågat mig om inte Sun-klassikerna blir trötta på Bror Duktig. Och jag har också frågat dem själva. Men än så länge är vi inte bara tolererade, utan både omtyckta och välkomna.

 

Och så där alltigenom duktiga är vi faktiskt inte, vi Sun-delfiner. Vi har inte publicerat en ny version av kärnprodukten MySQL Server sedan oktober 2005, och det beror på bristande duktighet inom programutvecklingen. Bör förkovras. Här har vi ett gyllene tillfälle att lära oss av Sun! Vi har därmed nått en punkt där MySQL behöver Sun (för goda rättesnören inom mjukvaruingenjörskonsten) och Sun behöver MySQL (för en mognare affärsutveckling).

 

 

 

Från MySQL till Sun 2008
1. En bra start, om förväntningar och förändringar och frågor
2. Ut på turné, om storabröder, namnet på och en eriksgata
3. En ny kropp, om storleksskillnader och växtvärk
4. Mårten avgör, om JavaOne, beslutsfattande och navelskåderi
5. Delad identitet, om att vara Sun-anställd, kunder, och Ubuntu
6. Affär i rätt tid, om börsnedgång, ägartrygghet och Bror Duktig
7. En svart svan?, om framgång, ihärdighet, förmåga och slumpen
8. Vardagen är här, om friktion, byråkrati och anställningstrygghet
9. Tungvrängande, om BRIC-länder, språk och global finlandssvenskhet
10. Självmålet, om MySQL 5.1, NPOV och negativ publicitet