Fritänkare, humanist, IT-företagare

AnkSoMe

AnkSoMe (www.anksome.fi) är en gemenskap för finlandssvenska inom Sociala Medier.

Bakgrund

Det vimlar av goda råd kring sociala medier, framför allt på nätet. Och bra så. Men riktigt bra på sociala medier blir man först då man träffar likasinnade i verkligheten.

Ändamål

 • Skapa en gemenskap för finlandssvenskar aktiva inom sociala medier
 • Utvidga AnkSoMe-medlemmens personliga nätverk, i oväntade och givande riktningar
 • Ge AnkSoMe-medlemmen nya erfarenheter, ny kunskap och nya idéer

Önskat resultat

 • Nöjda deltagare, som fått inspiration, ny kunskap och nya kontakter
 • Nya kopplingar i sociala medier: Facebook-vänner, LinkedIn-kontakter, G+-kretsar, Twitter-följeslagare
 • Nya kopplingar även i det klassiska verkliga livet: namn, adresser, telefonnummer, mejladresser
 • Nytt innehåll på AnkSoMe-sidorna, med välgenomtänkta goda råd av typen “Best Practices” och “How To”, specifikt för lokala förhållanden
 • Nytt innehåll i sociala medier, speciellt med hänvisningar till www.AnkSoMe.fi-sidorna, men också övriga anteckningar i Twitter (med #AnkSoMe-taggen), nya foton i Picasa, nya kommentarer i Facebook

Filosofi: AnkSoMe + ekonomisk nytta = sant

 • Själva AnkSoMe är inte vinstdrivande verksamhet, och AnkSoMe är inte en reklamplattform för sina medlemmar.
 • Däremot stöder AnkSome gärna indirekt sina medlemmars vinstdrivande verksamhet eller annan egennytta.
 • AnkSoMe skapar ekonomiskt värde för sina medlemmar dels genom att utvidga medlemmarnas kontaktnät, dels genom att ge medlemmarna idéer och direkt kunskap.

0 Comments

Leave A Reply